Przemysł

Od stycznia 2014r. Grupa Doradcza LAURUS rozszerza swoją działalność o usługi w przemyśle i prowadzenie inwestycji. Nawiązanie współpracy z doświadczonymi inżynierami pozwala zaoferować m.in.:

  • Usługi inżyniera kontraktu i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych
  • Projektowanie maszyn i urządzeń do przemysłu spożywczego
  • Produkcja maszyn i urządzeń do przemysłu spożywczego
  • Doradztwo w zakresie projektowania i wyposażenia obiektów przemysłowych

Zakres usług Grupy Doradczej LAURUS dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Współpraca jest rozpoczynana od dokonania dogłębnej analizy sytuacji Beneficjenta, a także określenia najistotniejszych problemów zidentyfikowanych w jego otoczeniu. W trakcie trwania umowy współpracy ustalany jest harmonogram prac oraz wyznaczenie osób będących członkami „grup roboczych” ds. przedmiotowego projektu.

 
 
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in