Doświadczenie

Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu projektami, dodatkowym atutem jest również wieloletnie doświadczenie w pracy w Instytucji Zarządzającej RPO, a co za tym idzie znajomość procedur, wymogów stawianych Wnioskodawcom.

W ostatnich 5 latach zrealizowaliśmy ponad 150 projektów dot. opracowania wniosków o dofinansowanie, Studiów wykonalności, biznes planów, raportów i analiz finansowych na łączną kwotę ponad 100 mln dofinansowania.

Opracowaliśmy ponad 150 uproszczonych audytów energetycznych na potrzeby uzyskania grantów na wymianę pieców.

Wdrożenie procedury wstępnej analizy możliwości uzyskania dofinansowania sprawia że nasza skuteczność wynosi ponad 90%.

Doświadczenie wyniesione w pracy w Instytucji Zarządzającej RPO sprawia iż z sukcesem w latach 2020 – 2021 zarządzamy kompleksowo projektem pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”. Po opracowaniu całej dokumentacji aplikacyjnej, przeprowadzamy nabory i ocenę wniosków, sporządzamy umowy z mieszkańcami oraz rozliczamy i przeprowadzamy kontrole realizacji wymiany pieców.

 
 
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in