Grupa Doradcza Laurus

Grupa Doradcza LAURUS zrzesza specjalistów z zakresu funduszy unijnych

Czytaj więcej

Grupa Doradcza LAURUS zrzesza specjalistów z zakresu funduszy unijnych, doradztwa prawnego, finansowo – gospodarczego, budownictwa i ochrony środowiska. Wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów w prowadzeniu projektów inwestycyjnych i doradztwie finansowo – gospodarczo - prawnym, tworzy grupę doradczą o charakterze eksperckim, opartą na wiedzy, doświadczeniu oraz na bardzo dobrym rozeznaniu w biznesie i kontaktach wśród instytucji publicznych i finansowych.

W związku z tym, że od 2004 roku Polska należy do struktur Unii Europejskiej Grupa Doradcza LAURUS dynamicznie rozwija dziedzinę działalności – doradztwo unijne. W odpowiedzi na duże zainteresowanie zgłaszane przez samorządy lokalne oraz prywatnych przedsiębiorców w związku z możliwościami pozyskania środków pomocowych z programów Unii Europejskiej, opracowaliśmy szeroką gamę produktów z tym związanych.

Pomagamy zainteresowanym podmiotom na wszystkich etapach procesu pozyskiwania środków pomocowych:

- od samego pomysłu na projekt,
- poprzez przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz załączników,
- organizację finansowania projektu z uwzględnieniem konieczności pozyskania środków na tzw. wkład własny lub finansowanie pomostowe,
- aż po współpracę z instytucjami monitorującymi i raportowanie w trakcie realizacji projektu, zmierzające ostatecznie do uzyskania pełnej refundacji przyznanej kwoty środków.

Istotna przewaga oraz wartość dodana, jaką możemy Państwu zaoferować ma swoje źródło w unikalnej kombinacji wiedzy i doświadczeń naszych konsultantów. W naszym zespole pracują osoby o bardzo dobrym rozeznaniu w problematyce Unii Europejskiej i w programach pomocowych a także eksperci o ugruntowanej wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz bogatych kontaktach wśród instytucji wdrażających fundusze oraz instytucji finansowych.
W ten sposób Grupa Doradcza LAURUS może doradzać nie tylko na etapie opracowywania samego wniosku o przyznanie pomocy, ale również sporządzić niezbędne analizy finansowe, przygotować biznes plan i rozliczać projekty.

tel. 601-388-831
tel: 661-341-127
ul. Zaciszna 22
51-361 Wilczyce
 
 
×

Log in