slide3

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w dziedzinie pozyskiwania funduszy.
Poniżej przedstawione są przykładowe realizacje zleceń.

------------------------------------------------------------------------------------ 

Studia wykonalności:

------------------------------------------------------------------------------------ 

Beneficjent: Tytuł projektu
opole Powiat Opolski

Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego – II etap.
_____________________________________________________________________

Remont i konserwacja Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej  w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w Zespole Szkół w Tułowicach.
_____________________________________________________________________

Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska.

_____________________________________________________________________

Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina.

 

lubsko Powiat Lwówecki System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego.
lubsko Gmina Lubsko Przebudowa ulicy Warszawskiej w Lubsku na odcinku 956m.
swidnica Gmina Świdnica 

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Świdnicy.
_____________________________________________________________________

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Słone.

popielow  Gmina Popielów

Racjonalizacja bazy edukacyjnej w Gminie Popielów poprzez modernizację budynku gimnazjum w Starych Siołkowicach.

_____________________________________________________________________

Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów – Lubienia.
_____________________________________________________________________

Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery poprzez zwiększenie energooszczędności budynków przedszkoli w Karłowicach i Starych Siołkowicach.
_____________________________________________________________________

Termomodernizacja wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie - etap I.
_____________________________________________________________________

Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku Przedszkola w Starych Siołkowicach.

popielow  Gmina Bolków

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Oddziału Zerowego, Gimnazjum i budynku administracyjnego zlokalizowanych przy ul. Bolka nr 8 A,B,C w Bolkowie.

popielow  Komenda Wojewódzka
Państwowej
Straży Pożarnej
we Wrocławiu

Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska.

_____________________________________________________________________

Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 – Bory Dolnośląskie.

_____________________________________________________________________

Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 – Góry Sowie.

_____________________________________________________________________

Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 – Dolina Baryczy.

_____________________________________________________________________

Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej miasta Bogatynia.

_____________________________________________________________________

Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ratownictwa specjalistycznego – Aglomeracja Wałbrzyska.

_____________________________________________________________________

Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ratownictwa specjalistycznego – Aglomeracja Wrocławska.

_____________________________________________________________________

Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ratowniczo-gaśniczego województwa - zakup pojazdów pożarniczych.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Michała Archanioła  Zagospodarowanie obszaru zdegradowanego poprzez przywrócenie dawnych funkcji społecznych i  kulturowych obiektowi kościoła św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach,  wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie z nim związanego. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Wniosek o dofinansowanie dla przedsiębiorców:

------------------------------------------------------------------------------------ 

Beneficjent: Tytuł projektu
milicz K.TEAM Grzegorz Kostka

Zakup wyposażenia serwisu samochodowego wraz z linią technologiczną do regeneracji tylnego zawieszania.

milicz Browary Polskie sp. z o.o.

Zakup i montaż instalacji do wytwarzania naturalnego, lokalnego piwa w minibrowarze we Wrocławiu.

milicz Technum Jakub Szydłowski

Unowocześnienie parku maszynowego w firmie Technum.

------------------------------------------------------------------------------------ 

Wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW:

------------------------------------------------------------------------------------ 

Beneficjent: Tytuł projektu
milicz Powiat Milicki

Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, Oleśnicy, Oławie i Trzebnicy.

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Raporty obejmujące wyliczenie wartości wskaźników:
„Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” oraz „Oszczędność czasu w przewozach towarowych”:

------------------------------------------------------------------------------------ 

Beneficjent: Tytuł projektu
opole Powiat Opolski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska.
_____________________________________________________________________

Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina.

 

popielow  Gmina Popielów

Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów – Lubienia.

------------------------------------------------------------------------------------  

Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji:

------------------------------------------------------------------------------------ 

Beneficjent: Tytuł projektu
milicz Powiat Milicki

Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego.

________________________________________________________

Zarządzenie energią w budynkach Komend Powiatowych PSP w Miliczu, Oleśnicy, Oławie i Trzebnicy.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------  

Zarządzanie projektem:

------------------------------------------------------------------------------------ 

Beneficjent: Tytuł projektu
milicz K.TEAM Grzegorz Kostka

Zakup wyposażenia serwisu samochodowego wraz z linią technologiczną do regeneracji tylnego zawieszania

milicz Browary Polskie sp. z o.o.

Zakup i montaż instalacji do wytwarzania naturalnego, lokalnego piwa w minibrowarze we Wrocławiu

milicz Gmina Bolesławiec

Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej.

milicz Technum Jakub Szydłowski

Unowocześnienie parku maszynowego w firmie Technum.